hlavička

Vážení obchodní přátelé,

Vítáme Vás na webových stránkách firmy REGIO projekt, s. r. o. , mladé společnosti pro projektové řízení a regionální rozvoj.

Naše společnost se zaměřuje na podporu vzniku, přípravy a implementace projektů podnikatelských subjektů, neziskových organizací a obcí. Chceme pomáhat realizaci rozvojových záměrů, které povedou ke zdravému vývoji a růstu jak jednotlivých subjektů, tak regionálních celků (především Jihočeského kraje a Táborska).

Za více než osmiletou existenci naší firmy jsme úspěšně realizovali několik desítek projektů podpořených z evropských i národních dotačních programů. S našími klienty se připravujeme na další programovací období EU 2014 - 2020 a věříme v podporu mnoha smysluplných projektů v našem regionu.

Na kontaktních adresách jsme připraveni na Vaše žádosti, dotazy a potřeby.


MgA. Petr Kukla
Ředitel společnosti