hlavička

O nás -> Prezentace firmy

Společnost Regio projekt, s. r. o. byla založena na jaře roku 2005 v Táboře na základě zkušeností s poradenstvím pro malé a střední podniky v Jihočeské hospodářské komoře. Věnujeme se projektovému poradenství, zprostředkování dotací a rozvoji především táborského regionu. Podporujeme vznik, přípravu a implementaci projektů podnikatelských subjektů, neziskových organizací a obcí.

Jsme regionální společností, která chce pomáhat místním subjektům při realizaci rozvojových záměrů, které povedou k jejich zdravému vývoji a růstu. Mezi principy naší práce patří využívání místních zdrojů, rozvoj partnerství, realizace smysluplných a dlouhodobých záměrů.

Soustředíme se na podporu malých a středních podniků, rozvoj mikroregionů a cestovní ruch. Ve spolupráci s odbornými konzultanty a partnery pokrýváme další tematické oblasti (vývoj a výzkum, životní prostředí, lidské zdroje, infrastruktura).


Přehled služeb:

  • Monitoring programových příležitostí

  • Konzultace investičního záměru

  • Dotační audit

  • Kompletní zpracování žádosti včetně příloh

  • Poradenství při zpracování projektu

  • Řízení a realizace projektů

  • Poradenství při zavádění systémů managementu jakosti (normy ČSN EN ISO)

  • Analytické práce


Více informací získáte na těchto webových stránkách, a samozřejmě na uvedených kontaktech. Jsme připraveni na Vaše dotazy, žádosti, a potřeby.