hlavička

Kde získat dotaci?

Chcete zdarma zjistit možnosti získání veřejných prostředků pro Váš investiční záměr? Chcete posoudit přijatelnost podniku k žádostem do strukturálních fondů?

Chcete doporučit vhodné programy pro investiční záměr?

Stačí, když vyplníte tento Investiční dotazník a zašlete na adresu info@regioprojekt.cz . Sami Vás budeme kontaktovat a do 14-ti dnů obdržíte výsledek identifikující možnosti podpory Vašeho záměru.