hlavička

Služby -> Přehled služeb

Konzultace investičního záměru

 • nalezení vhodného programu/programů pro podporu konkrétního investičního záměru a prověření přijatelnosti žadatele a přijatelnosti projektu,
 • výstupem je vyplněný „investiční dotazník“.

Dotační audit

 • identifikace aktivit a záměrů klienta, které by mohly být podpořeny z veřejných prostředků,
 • prověření přijatelnosti žadatele a projektového záměru,
 • doporučení vhodných programů,
 • doporučení postupu realizace vybraných aktivit a projektových záměrů.


Dlouhodobý monitoring příležitostí

 • rámcová spolupráce, zasílání novinek,
 • průběžné sledování aktuálních programů vhodných pro podporu investičních záměrů,
 • prověřování přijatelnosti žadatele a projektového záměru.


Zpracování žádosti včetně příloh

 • prověření přijatelnosti projektu,
 • zpracování žádosti,
 • zajištění a zpracování povinných příloh – finanční analýza projektu, logický rámec, podnikatelský plán, studie proveditelnosti,
 • ex-ante hodnocení,
 • kompletace a podání žádosti do programu.


Poradenství při zpracování projektu

 • poradenství ve všech fázích přípravy projektu a žádosti,
 • poradenství při tvorbě podnikatelských záměrů a plánů.

Řízení a realizace projektů

 • kompletní věcné a administrativní řízení projektu,
 • zajišťování výběrových řízení dle podmínek programu či zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
 • realizace plánovaných aktivit ,
 • zajišťování komunikace s poskytovatelem dotace,
 • administrativní řízení – kontrola správného účtování, vykazování, dodržování podmínek realizace projektu,
 • tvorba monitorovacích a závěrečných zpráv.


Analytické práce

 • tvorba a podíl na přípravě strategických rozvojových plánů,
 • socioekonomické studie,
 • statistické analýzy.