hlavička

Monitoring programových příležitostí

Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí je pravidelný elektronický přehled aktuálních možností podpory z veřejných prostředků. Nemá povahu databáze, ale obsahuje základní informace o otevřených programech rozdělených podle tématických oblastí a určených pro podporu aktivit realizovaných v Jihočeském kraji.

Je pravidelně 1 x 14 dní aktualizován a novinky jsou zvýrazněny. Monitoring je určen především podnikatelským subjektům, které realizují projekty v Jihočeském kraji, ostatní programy pro obce a neziskové organizace jsou zmíněny okrajově.

Poslední číslo monitoringu:
Monitoring programových příležitostí - 30. 6. 2013

Přihlášení k monitoringu

přihlášení / odlášení
E-mail pro zasílání monitoringu: *
Heslo: *
* takto označené položky jsou povinné