Dotace a dotační poradenství

,,Budoucnosti se nebojí ten, kdo ji vytváří 

Naše služby

Žádost o dotaci

Zpracování žádosti. Zajištění a zpracování všech příloh. Kompletace a podání samotné žádosti.

Řízení projektu

Obstarání všech administrativních částí. Zajištění výběrových řízení. Komunikace s poskytovatelem dotace. Kontrola účtování, vykazování a dodržování podmínek realizace

Posouzení záměru

Prověření přijatelnosti projektu a identifikace záměru. Nalezení vhodného dotačního programu.

Udržitelnost projektu

Příprava monitorovacích zpráv. Dohled nad plněním podmínek projektu v rámci povinné publicity. Celková kontrola projektu.

Veřejné zakázky

Kompletní příprava žádostí a všech potřebných dokumentů pro ucházení se o veřejnou zakázku

Dotace, které můžete čerpat.

Infrastruktura

Obecné shrnutí

Rekonstrukce, novostavby, autobusové zastávky, revitalizace, stavební úpravy, regenerace, hřiště, cyklostezky.

Reference

 • Římskokatolická farnost Doudleby – program Rozvoje venkova III.2.2 – rekonstrukce fary
 • Město Český Krumlov – program ROP NUTS II Jihozápad 1.2 – autobusové zastávky – I. etapa
 • Obec Čížová – program ROP NUTS II Jihozápad 2.4 – stavba tělocvičny ZŠ Čížová
 • Bytové družstvo Tábor 2684 – Integrovaný operační program 5.2 – IPRM Tábor – stavební úpravy bytového domu
 • Společenství vlastníků jednotek č.p. 2368, Tábor – Integrovaný operační program 5.2 – IPRM Tábor – rekonstrukce bytového domu
 • Město Tábor –  program EHP/Norsko – rekonstrukce ZŠ a MŠ Měšice
 • Město Chýnov – program ROP NUTS II Jihozápad 2.3 – rekonstrukce kulturního domu

Pořízení technologie

Obecné shrnutí

Pořízení nového kotle, výrobní linka, strojní vybavení, obalovačky profilů, soustruhy.

Reference

 • Petr Boháč, Skomelno – program Rozvoje venkova III.1.2 – pořízení stroje a oprava střechy zámečnické dílny
 • FERT, a. s., Soběslav – program ROZVOJ – pořízení výrobní linky
 • Truhlářství Josef Seidl, Řiště – program SROP – pořízení obalovačky profilů
 • Petr Vaněček, Křemže – program SROP – pořízení numerického soustruhu 
 • Aleš Mrázek, Planá nad Lužnicí – program Rozvoje venkova III.1.2 – pořízení strojního vybavení
 • NEVA – TRADE s. r. o. – program MARKETING – marketingové aktivity spojené s účastí na výstavě
 • FERT, a. s., Soběslav – program EKO-ENERGIE – energetická úsporná opatření

Cestovní ruch

Obecné shrnutí

Hotely, golfové hřiště, turistické ubytovny, multifunkční zařízení, sportovní areály, sportovní hřiště.

Reference

 • KAVAS a. s., Slapy u Tábora – program NUTS II Jihozápad 3.1 – areál hotelu Koloděje nad Lužnicí
 • Golf & country club České Budějovice, Zvíkov u Lišova – program NUTS II Jihozápad 3.1 – vybudování golfového hřiště včetně ubytování
 • Ing. Kristina Hronová, Tábor – program ROP NUTS II Jihozápad 3.1 – multifunkční zařízení Libínské Sedlo
 • Věra Bártová, Stoječín-Peníkov – program AP PRK, GP EAFRD – rekonstrukce statku Peníkov
 • 2ES, spol. s r. o., Dačice – program ROP NUTS II Jihozápad 3.1 – vybudování kongresové infrastruktury k motelu Dačice
 • Jihočeská hospodářská komora, České Budějovice – program SROP – systém certifikace CR
 • TOLLMI Milevsko spol. s r. o., Milevsko – program Rozvoje venkova III.1.3 – druhá etapa rekonstrukce bývalé zemědělské usedlosti na turistickou ubytovnu

Lidské zdroje

Obecné shrnutí

Vzdělávání pracovníků, rozvoj technických oborů, podpora vzdělání, vzdělávání podniků a zaměstnanců.

Reference

 • FOKUS Tábor – program OP LZZ 3.1 – vzdělávání pracovníků Fokusu
 • Střední průmyslová škola strojní a stavební, Tábor – program OP VK 1.1 – rozvoj technických oborů
 • Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Tábor – program OP VK 1.1 – podpora vzdělávání – knihovnictví
 • ENVI – PUR s. r. o., Soběslav – program PROFESE – vzdělávání zaměstnanců
 • Mikroregion Venkov, Chotoviny – program OP RLZ 4.1 – vzdělávání malých a středních podniků
 • Key TEC, České Budějovice – program OP RLZ 4.1 – vzdělávání zaměstnanců
 • Agentura KK-EDEX, Tábor – program OP RLZ 3.3 – rozvoj dalšího profesního vzdělávání

Sociální a kulturní oblast

Obecné shrnutí

Modernizace sociálních zařízení, objekty pro sociální integraci, vzdělávání neziskových organizací.

Reference

 • Město Tábor – program OP LZZ 3.1 – aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb města Tábora
 • Proutek o. s., Plasná – program ROP NUTS II Jihozápad 2.5 – rekonstrukce objektu pro účely sociální integrace lidí s mentálním postižením
 • Kaňka o. s., Tábor – program ROP NUTS II Jihozápad 2.5 – rekonstrukce Areálu Centrum Kaňka
 • Areál Housova mlýna – Zážitkový skanzen husitského způsobu života, ROP NUTS II Jihozápad 
 • M-centrum pro mladou rodinu, České Budějovice – Globální grant OP RLZ 2.3 – posílení kapacity poskytovatelů sociálních služeb
 • Sdružení postižené dítě, Tábor – program OP RLZ, SROP – sociální integrace

Zdravotnictví

Obecné shrnutí

Vybudování stomatologického centra, modernizace ambulancí, nákup zdravotnického vybavení.

Reference

 • MUDr. Tereza Šmrhová-Kovács, Tábor – program ROP NUTS II Jihozápad 2.6 – modernizace a rozšíření gynekologické ambulance
 • Všeobecná interní ambulance s. r. o., Tábor – program ROP NUTS II Jihozápad 2.6 – modernizace interních ambulancí
 • STOMAMED s. r. o., Tábor – program ROP NUTS II Jihozápad 2.6 – vybudování stomatologického centra v Táboře

Naši partneři

PS inovace, s.r.o.

Financování výzkumu, vývoje a inovací. Společnost se již více jak 15 let věnuje financování výzkumu, vývoje a inovací.

Jihočeská hospodářská komora

Jihočeská hospodářská komora je nejvýznamnějším zástupcem podnikatelské veřejnosti v jižních Čechách.

Jihočeská agentura pro podporu inovací

Činnost společnosti spočívá v poskytování poradenství a informačních služeb

Kam dál?

Úvodní stránka

O nás

Služby

Reference

Kontakty

Služby

Posouzení záměru

Žádost o dotaci

Řízení projektu

Udržitelnost projektu

Veřejné zakázky

Kontakty

REGIO projekt, s. r. o.

Pražská 223, 390 01 Tábor

Mobil: 777 876 768

E-mail: kukla@regioprojekt.cz

IČO: 26090139

DIČ: CZ26090139

© 2022 regioprojekt.cz