Regionální rozvoj a řízení projektů

,,Budoucnosti se nebojí ten, kdo ji vytváří 

Pomáháme více než 15 let plánovat, realizovat a financovat z veřejných zdrojů projekty především v Jihočeském kraji.   Evropské fondy, národní a krajské dotace jsou naše hřiště. Dopravíme do branky i váš projekt! Domluvte si Konzultaci zdarma

Naše služby

Posouzení záměru

Přehled vhodných dotačních programů. Posouzení podmínek programu a prověření přijatelnosti projektu. Doporučení nejlepšího postupu a případných úprav projektu.

Zpracování žádosti o dotaci

Koordinace přípravy potřebných příloh. Analýza hodnotících kritérií. Zpracování studie proveditelnosti či dalších požadovaných dokumentů. Zpracování žádosti o dotaci. Kompletace všech příloh a podání žádosti. Vypořádání formálních připomínek.

Řízení projektu

Naplnění požadavků dotačního programu. Zpracování monitorovacích zpráv a žádosti o platbu. Zajištění výběrových řízení. Komunikace s poskytovatelem dotace. Kontrola vykazování, účtování a naplnění podmínek realizace.

Udržitelnost projektu

Příprava monitorovacích zpráv. Dohled nad plněním podmínek projektu do konce doby udržitelnosti.

Veřejné zakázky

Administrace zadávacích řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek či výběrových řízení mimo režim zákona.

Služby

Posouzení záměru

Zpracování žádosti o dotaci

Řízení projektu

Udržitelnost projektu

Veřejné zakázky

Kontakty

Regio projekt, s.r.o.

Svatošova 308, 390 01 Tábor

Mobil: 777 876 768

E-mail: kukla@regioprojekt.cz

IČO: 26090139

DIČ: CZ26090139

© 2023 regioprojekt.cz