Podporované oblasti

Veřejná infrastruktura

 • dopravní infrastruktura – výstavba, rekonstrukce a modernizace místních komunikací, realizace bezpečnostních opatření (přechody pro chodce, chodníky….), výstavba a rekonstrukce cyklostezek
 • občanská vybavenost – hřiště, tělocvičny, kulturní domy, obecní úřady, knihovny, hasičské zbrojnice…
 • technická infrastruktura – vodovody, kanalizace, čistírny odpadních vod

Životní prostředí

 • zateplení veřejných budov
 • energetické úspory
 • regenerace brownfields
 • veřejné osvětlení
 • odpadové hospodářství
 • revitalizace veřejných prostranství
 • vodní prvky
 • obnova a rozvoj zeleně

Kultura a cestovní ruch

 • revitalizace kulturních památek
 • rozvoj muzeí a knihoven
 • podpora živé kultury
 • podpora přeshraniční spolupráce

Školství

 • odborné učebny pro oblast komunikace v cizích jazycích, práci s digitálními technologiemi, přírodní vědy a technické obory
 • zajištění bezbariérovosti škol
 • dotace na zájmové a neformální vzdělávání
 • Šablony
 • rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol
 • podpora a rozvoj dětských skupin

Bydlení

 • energetické úspory
 • obnovitelné zdroje energie
 • výstavba a rekonstrukce sociálních bytů
 • bezbariérovost bytových domů

Sociální a zdravotní oblast

 • dotace na sociální služby, výstavba, rekonstrukce a modernizace budov pro sociální služby
 • bezbariérovost budov
 • infrastruktura zdravotnické péče, podpora bezpečnostních opatření, informačních systémů

Podnikatelské projekty

 • pořízení výrobních a nevýrobních technologií, hardwarové vybavení
 • podpora nezemědělských podniků ve venkovském prostoru
 • obnovitelné zdroje energie (fotovoltaika, malé vodní elektrárny, využití tepla z biomasy)
 • úspory energie – snižování energetické náročnosti budov, výrobních procesů, modernizace rozvodů elektřiny, plynu a tepla, osvětlení budov a areálů

Služby

Posouzení záměru

Zpracování žádosti o dotaci

Řízení projektu

Udržitelnost projektu

Veřejné zakázky

Kontakty

Regio projekt, s.r.o.

Svatošova 308, 390 01 Tábor

Mobil: 777 876 768

E-mail: kukla@regioprojekt.cz

IČO: 26090139

DIČ: CZ26090139

© 2023 regioprojekt.cz